Sản phẩm của chúng tôi

Đang giúp các công ty, nhà môi gới bất động sản khác nhau đưa sản phẩm của họ lên nền tảng trực tuyến và số hóa các quy trình nghiệp vụ.

EcoSale

Là giải pháp quản lý sàn dành cho chủ đầu tư bao gồm các tính năng sau:​

Are you experiencing these challenges?.

Quản lý bảng hàng​

Are you still working with Excel files? Move your properties online, and make sure the listings are secure while your having full access both from your office and on the go through agent app.

Quản lý chính sách bán hàng

Building a website is often expensive, time consuming and a technical challenge. Why waste your time and money, when you can get an affordable and professional website online in days?

Quản lý tương tác đại lý

The majority of agents, both established and new, have the same challenges on sourcing more properties to rent out and sell as well as accessing new real-estate developments.

Quản lý hợp đồng/báo giá​

Are you still working with Excel files? Move your properties online, and make sure the listings are secure while your having full access both from your office and on the go through agent app.

Báo cáo thống kê trực quan​

Building a website is often expensive, time consuming and a technical challenge. Why waste your time and money, when you can get an affordable and professional website online in days?

Phân quyền hệ thống​

The majority of agents, both established and new, have the same challenges on sourcing more properties to rent out and sell as well as accessing new real-estate developments.

Sign up and get started with your account today!